Avvattningssystem

Avvattning system behövs på alla deponier där du kommer att anlägga en anläggning för deponigas.
Vatten som kommer i gasen innehåller allt som oftast H2S som förstör processen – och analysutrustning. Avvattnings-systemet tar bara hand om kondensvatten som kondenserar ut från deponigasen.
Med vårt system, får man ett kostnadseffektivt system som är väldigt enkelt att installera efter våra anvisningar.
Avvattningssystemet levereras i en enhet beroende på hur många gasbrunnar som kommer att avvattnas, allt vi behöver veta i en order är, vilken dimension sammanbindande rören skall ha och hur många gaskällor det vara och vilka tryck som används.

Kommentarer inaktiverade.