Frågeformulär

Är din gasanläggning optimerad? Fyll i ett frågeformulär och maila in det till oss så hjälper vi dig att beräkna energivärdet på din anläggning.

Kontaktperson

Din e-postadress

Stad/kommun

Deponiägare/-förvaltare (namn/adress)

1. Deponi i drift   stängd  
2. Deponins storlek:
deponiyta ha, deponidjup m, deponihöjd m
3. Deponeringstid, från (år) till (år)
4. Deponerad avfallsmängd:
- dokumenterade uppgifter ton, (på ett år ja  nej)
- beräknade uppgifter / ton
5. Lakvattensystem: finns   finns ej
6. Befintligt deponigasuttagssystem:
finns installerat:  
(år), finns ej installerat
7. Avstånd till närmaste elnät m
8. Avstånd till närmaste värmecentral km, gasmotor km,
möjlighet till samarbete med kommun/deponiägare km
9. Finns deponikarta i dwg-format? ja nej

Fyll i koden i den svarta rutan i fältet nedan

Kommentarer inaktiverade.