Gasanläggningar

Våra deponigasanläggningar är idag helt automatiserade och behöver ingen personal för driften. Anläggningarna styrs av en PLC som övervakar och beräknar alla värdena för driften. Gasanläggningarna styrs enbart via inställda bör-värden och kräver ingen avancerad utbildning. Samtliga gasanläggningar är nätverks- och internet förberedda och kan övervakas i det lokala nätverket. Gasanläggningarna är också förberedda för extern anslutning för leverans av gas till förbrukare t.ex.

  • Gas motor
  • Gas turbin
  • Panncentral
  • Fjärrvärmeverk m.m.

Kommentarer inaktiverade.