Torknings system

Vårt MGE-GDS ® system har en stor inverkan på verksamheten om det levererar gas till en gas-motor eller till en gas-turbin.

MGE-GDS ®-systemet tar bort skadliga ämnen som finns i deponigasen och som är farligt för gasmotorer och gasturbiner.

MGE-GDS ®-systemet är en kostnadseffektiv lösning som också har låga driftskostnader.

För att effektivisera MGE-GDS ®-systemet kompletteras det med ett kylsystem som kyler gasen innan den torkas i MGE-GDS ®-system.

Kommentarer inaktiverade.